La cadena CUATRO pretende desprestigiar a todo el colectivo de funcionarios de Justicia

 

Cualquier estrategia dirigida a poner en duda la profesionalidad del conjunto de los trabajadores y trabajadoras contará con nuestra respuesta y, ahora, nos preguntamos quienes son los verdaderos intereses que mueven a presentar a los trabajadores y trabajadoras del sector público como los responsables del mal funcionamiento de la administración, en este caso de la Administración de Justicia.

¿Por qué los medios de comunicación no muestran la realidad del día a día en los juzgados y tribunales? ¿Por qué no muestran a la ciudadanía en qué condiciones han de desarrollar su trabajo? ¿Por qué no hablan de las deficiencias normativas, organizativas y estructurales del sistema judicial? ¿Por qué no hablan de las enormes trabas que pone la clase política a la hora de llegar a un acuerdo para modernizar e implantar una verdadera justicia, ágil, eficaz, independiente y democrática.

EN VALENCIÀ:

ABSENTISME LABORAL

La cadena CUATRO pretén desprestigiar a tot el col·lectiu de funcionaris de Justícia

El programa emés el 12 de febrer presenta una situació molt llunyana a la realitat.

Davant l’emissió del programa Punto de mira de la cadena CUATRO sobre l’absentisme del personal funcionari en la Ciutat de la Justícia de València, des de Intersindical Justícia volem manifestar el següent:

  1. 1Que el conjunt de treballadors i treballadores de l’Administració de Justícia realitzen una magnífica tasca malgrat les condicions en les que presten el seu servei  i l’escassetat de mitjans amb els que compten per a desenvolupar el seu treball.

 

  1. 2Que rebutgem totes aquelles conductes injustificades que puguen realitzar un nombre gens significatiu de persones, per que aquestes mostren molt poc companyerisme i una total manca de sentit de servei públic.

 

  1. 3Que existeixen mecanismes per tal de sancionar a les persones incomplidores i uns responsables per tal de fer-les efectives, amb un règim disciplinari dels més exigents dels existents a l’àmbit de les diferents administracions.

 

  1. 4.Que els greus problemes que suporta l’Administració de Justícia no resideixen en conductes residuals de caràcter individual si no que la Justícia d’aquest pais necessita d’una vertadera inversió en mitjans materials i tecnològics per tal d’adeqüar els seus procediments a les necessitats i exigències d’una societat moderna, complexa i avançada.

Què pot haver darrere d’aquesta informació sesgada i manipulada?

Qualsevol estratègia dirigida a posar en dubte la professionalitat del conjunt dels treballadors i treballadores comptarà amb la nostra resposta i, a hores d’ara, ens preguntem quins són els vertaders interessos que mouen a presentar als treballadors i treballadores del sector públic com els responsables del mal funcionament de l’administració, en aquest cas de l’Administració de Justícia.

Per què els mitjans de comunicació no mostren la realitat del dia a dia en els jutjats i tribunals? Per què no mostren a la ciutadania en quines condicions han de desenvolupar el seu treball? Per què no parlen de les deficiències normatives, organitzatives i estructurals del sistema judicial? Per què no parlen de les enormes traves que posa la classe política a l’hora de arribar a un acord per tal de modernitzar i implantar una vertadera justícia, àgil, eficaç, independent i democràtica.