REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

 

Reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial
Intersindical considera un atac directe als treballadors i treballadores de l'Administració de Justícia

En la reforma de la LOPJ, la qual s'inicia amb la proposta de devolució dels tres dies que ens van furtar, el PP aprofitant el termini d'esmenes i anunciat través del seu portaveu Rafael Hernando, ha presentat davant el congrés un projecte de reforma de la LOPJ que podríem qualificar de "El llop amb pell de ovella". Sols cal veure el seu títol: "Esmenes a l'articulat de la proposició de llei orgànica de reforma parcial del règim de permisos i llicències de la Llei 6/1985 d'1 de juliol " on en el seu contingut descobrim:

1. L'especialització de certs òrgans (exemple: Jutjat especialitzat en clausula sòl etc.)
2. Obligació d'ús dels mitjans tècnics, electrònics, informàtics i telemàtics (malgrat que siguin una autèntica ferralla)
3. Les UPAD podran prestar servei a diversos jutges (creació de Seccions d'Instància)
4. Es jerarquitza (i després es polititza) al Cos de Lletrats de l'AJ i se li dóna més poder sobre l'oficina judicial.
5. Es carreguen de cop la idea de centre de destinació (UPAD, servei comú, etc.) ampliant-ho al municipi, és a dir: "tu ets destinat a València, o a Elx o a Castelló o a Torrent" obrint pas a la mobilitat absoluta dins del municipi "
6. Un lloc de treball podrà adscriure's a dos cossos.

 Però les esmenes i propostes del PP no diuen:

·         Res de la inclusió de la Carrera professional com a complement retributiu en la LOPJ.

·         Res d'augmentar al 50% la promoció interna.

·         Res de suavitzar el règim disciplinari.

 EXIGIM AL GRUP PARLAMENTARI POPULAR LA RETIRADA IMMEDIATA DE TOTES LES ESMENES QUE ENS AFECTEN, EN CAS CONTRARI NOMÉS ENS QUEDA EL CAMÍ DE LA MOBILITZACIÓ PURA I DURA, D'AIXÒ DEPÈN EL NOSTRE FUTUR.


JUNTS AVANCEM !!