CARRERA PROFESIONAL: NEGOCIACIÓN PARA UN NUEVO ACUERDO

  • Imprimir

 

 

 

EN VALENCIÀ:

Mesa Tècnica carrera professional

Negociació per a un nou acord

Avuí l’Administració ha convocat una reunió per a iniciar la negociació d’un nou acord donant compliment al seu compromís de continuar l’acord signat el 5 de maig de 2016 i que ha permès al col·lectiu de funcionaris de justícia de la Comunitat Valenciana ser els únics en tot l’Estat amb un complement retributiu per aquest concepte.

No obstant, la informació d’altres sindicats sobre reunions paral·leles amb la Consellera de Justícia no és una bona notícia per a iniciar aquesta negociació. Nosaltres ens temem que les converses i els documents que s’haguen pogut tractar van en la línia del model de carrera professional que s’aplica al personal de la Generalitat, amb el qual Intersindical no pot estar d’acord per que suposa una penalització per al personal que promociona, exclou al personal interí i amplia l’escletxa salarial entre els diferents cossos (especialment entre Tramitació i Gestió).

A més a més, està pendent la reglamentació que ha de fer el Ministeri de Justícia respecte a la carrera professional recollida en la LOPJ. Carrera professional què, perque així ho van exigir CSIF i STAJ, ha deixat molt poc de marge de negociació a les respectives Meses Sectorials en cada territori.

És per això que Intersindical ha proposat ja en diverses ocasions que per part de la Conselleria es garantitzen les quanties acordades en la Comunitat Valenciana mitjançant un acord segons el qual s’implemente la fórmula necessària per a complementar qualsevol diferència econòmica que puga haver entre el que s’establisca a Madrid i el que ja tenim ací.

En tot cas, urgim a l’Administració a formalitzar eixe acord abans de finalitzar la present legislatura. I per a això queda molt poc de temps.