En Julio la Nómina del Personal Público se incrementará un 0,25%

  • Imprimir

 

Siguiendo con el mismos argumentos, la subida prevista por 2019 era del 2’25% a pagar desde enero, más un 0,25% a pagar desde Julio, si el PIB de 2018 era igual o superior al 2,5%. Este último extremo se ha confirmado y la subida del 0,25% se hará efectiva a la nómina de julio; a fecha de hoy, pero, el incremento del IPC es del 0,8%, por lo tanto, si suponemos de forma ficticia, que el año acabara ahora, el aumento real seria de un 1,7%.

Por lo tanto, es fácil concluir que el aumento retributivo estimado seria de un 2% a dos años y que, este dato queda muy lejos del 14-16% de poder adquisitivo perdido en el periodo 2008-2018. A partir de aquí, no queda más que decir que, están confirmándose nuestras predicciones y que la reivindicación de la recuperación del poder adquisitivo perdido con los recortes retributivos al personal público, continúa plenamente vigente; digan el que digan y le pese a quién le pese.

EN VALENCIÀ:

Intersindical considera insuficient la pujada del 0,25% del personal públic que s’aplicarà en juliol

Intersindical Valenciana, considera que, malgrat tot, l’augment no contribueix a la recuperació del poder adquisitiu perdut

En març de 2018 es va signar un acord de contingut retributiu entre el, aleshores, Ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro i els sindicats CCOO, CSI-F i UGT, que se’ns ha volgut mostrar com l’acord que ha de compensar les pèrdues de poder adquisitiu que han suportat els empleats i empleades públics des de 2010 fins ara. En definitiva, l’acord, a tres anys, 2018-2020, pretén passar pàgina a una etapa negra de les retribucions d’aquest personal.

Aquesta dada queda molt lluny del 14-16% de poder adquisitiu perdut en el període 2008-2018.

 

Des d’Intersindical Valenciana sempre hem mantingut que l’Acord estava massa condicionat per elements d’incertesa com l’evolució del PIB, el compliment dels objectius del dèficit públic i que se n’oblidava de valorar una dada fonamental: l’evolució de l’IPC.

 

Passat el temps, i eliminada una part de la incertesa, estem en condicions d’afirmar que, sí l’augment teòric de les retribucions de 2018, segons l’Acord, era de l’1’75%, el real, després de descomptar la pujada de l’IPC, ha estat del 0,3%.

 

Seguint amb el mateixos arguments, la pujada prevista per 2019 era del 2’25% a pagar des de gener, més un 0,25% a pagar des de Juliol, si el PIB de 2018 era igual o superior al 2,5%. Aquest últim extrem s’ha confirmat i la pujada del 0,25% es farà efectiva a la nòmina de juliol; a data d’avui, però, l’increment de l’IPC és del 0,8%, per tant, si suposem de forma fictícia, que l’any acabara ara, l’augment real seria d’un 1,7%.

 

Per tant, és fàcil concloure que l’augment retributiu estimat seria d’un 2% a dos anys i que, aquesta dada queda molt lluny del 14-16% de poder adquisitiu perdut en el període 2008-2018. A partir d’ací, no queda més que dir que, estan confirmant-se les nostres prediccions i que la reivindicació de la recuperació del poder adquisitiu perdut amb les retallades retributives al personal públic, continua plenament vigent; diguen el que diguen i li pese a qui li pese.