La MGNI de personal de la Generalitat es manté insensible a la recuperació del poder adquisitiu

 

No obstant, aquesta no és la qüestió; independentment de que d’haver estat present la Intersindical Valenciana el desenvolupament de la sessió haguera estat ben distint. El tema és que a l’ordre del dia es va abordar la negociació de les retribucions dels empleats i empleades públics per a l’exercici 2020 en un ambient, al nostre parer, autocomplaent, absent de crítica i aliè als interessos d’aquest personal.

Tant l’Administració, representada per la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, com per la part sindical, integrada per CCOO, CSI-F i UGT, fien la recuperació del poder adquisitiu perdut pels empleats i empleades públics des de 2010 als resultats del II Acord per la Millora de l’Ocupació Pública, signat en 2018 i amb una vigència de tres anys, pels mateixos sindicats i pel Ministre Montoro (PP); sense exigir al Consell que aplique l’Acord de Legislatura, signat en 2016, i habilite un fons extraordinari per la recuperació del poder adquisitiu del seu personal.

Segons disposa aquest II Acord per la Millora de l’Ocupació Pública, per 2020 la previsió d’increment salarial del personal públic serà d’un 2% fix, més un altre 1%, a pagar a partir de la nòmina de juliol, si el PIB de 2019 és igual o superior al 2’5%. Un total d’un 3% que no deixa de ser una fal·làcia, doncs ometeixen advertir que la previsió del creixement del PIB per 2019, segons dades del tercer trimestre de 2019, serà inferior al 2% i, per tant, en aplicació del que disposa el mateix Acord, eixe 1% variable romandrà absolutament inexistent, restant l’augment retributiu limitat a un 2% i, així i tot, a expenses de l’evolució de l’IPC de 2020.

Si a més afegim que en 2018 l’augment salarial real no va ser d’un 1’75% com diu l’Acord, sinó d’un 0’3%, desprès de restar l’increment de l’IPC, i que en 2019 serà d’un 2’4% i no d’un 2’5%, gràcies a la moderació de l’IPC d’enguany, la recuperació del poder adquisitiu de les empleades i empleats públics serà, en el millor dels casos i pel període 2018-2020, d’un 4’7%. Un resultat molt allunyat del 14-16% de poder adquisitiu perdut pel personal públic des de 2010 a 2017 i que, en qualsevol cas, no restitueix la seua capacitat de compra prèvia a l’inici de les retallades retributives.

És per això que, des d’Intersindical Valenciana, davant el fracàs del II Acord per la Millora de l’Ocupació Pública per restituir els drets dels treballadors i treballadores públics, exigeix que l’avantprojecte de Llei de Pressupostos de 2020 de la Generalitat contemple, en aplicació dels compromisos adquirits pel Consell, un fons extraordinari del 2% de la massa salarial per la recuperació del poder adquisitiu, així com també exigeix a les parts integrants de la MGN I que es deixen de mitges veritats que oculten la precària realitat de les retribucions del personal públic i, en un exercici de responsabilitat, rectifiquen unes decisions que, francament, no es mereixen les treballadors i treballadores que, amb una important manca de legitimitat, diuen representar.

En suport d’aquestes reivindicacions de la Intersindical Valenciana, el sindicat ha convocat una concentració davant el Palau de la Generalitat, el proper dia 5 de novembre, a les 11 hores, i convida al conjunt dels empleats i empleades de la Generalitat a sumar-se a la mateixa com a mostra del rebuig a la política retributiva del Consell i a la indolència dels sindicats CCOO, CSI-F i UGT presents a la MGN I.