Davant el judici oral que s’està celebrant en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l’abús de la temporalitatSi el TJUE determina que l’estat espanyol ha de declarar fixe el personal interí o eventual (“indefinit no fix”, o qualsevol altra figura que continue mantenint una relació laboral provisional, així com el personal a extingir o qualsevol altra forma de precariat) haurà de ser l’estat espanyol qui solucione la qüestió. En el cas del personal al servei de l’Administració del Consell l’única figura fixa és la del funcionariat de carrera i, si també determina el TJUE que la convocatòria d’oposicions lliures no és la fórmula per solucionar el problema, quina via queda per a solucionar la qüestió? Intersindical Valenciana i la Confederació Intersindical ja han aportat la resposta fa temps: la modificació del sistema d’ingrés a la funció pública que permeta l’accés diferenciat i l’activació de processos de consolidació (especialment el contemplat en l’article 61.6 del TREBEP d’accés per mèrits).

I què passa amb els processos selectius ja convocats? Entenem que la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques no pot paralitzar aquests processos en marxa, no sols perquè no hi ha encara una sentència europea sinó perquè les expectatives de totes les persones implicades en aquests es mereixen el màxim respecte. Evidentment, quan es produïsca aquesta sentència, si declara que cal convertir en fixe el personal interí, caldrà que la Generalitat Valenciana arbitre la fórmula. Mentrestant, les administracions públiques haurien de ser prudents i esperar els esdeveniments abans de continuar convocant oposicions massives que poden generar més problemes que solucions.

Intersindical Valenciana ha reclamat insistentment voluntat política i valentia per a vehicular la confluència necessària de la necessitat d’obrir l’accés a la funció pública a noves incorporacions de gent jove, amb l’obligació, ètica, política, laboral i, ara, potser també jurídica, de reconèixer, protegir i estabilitzar el personal que ha garantit la prestació dels serveis públics essencials durant dècades. Una protecció i unes garanties que tampoc no hem dubtat a defensar per al personal provinent de la recuperació de serveis prèviament privatitzats. El Sindicat espera que el TJUE falle favorablement per tal de convertir-los en fixes per a solucionar la situació de frau de llei què han hagut patir i de la qual no són en absolut culpables.

I què passa amb el personal que es puga veure afectat per les oposicions i no continue treballant? En aquest cas caldrà iniciar la reclamació judicial en els termes en què es consideren adequats atenent les respostes que oferisquen els tribunals en eixe moment. S’espera que la sentència del TJUE es produisca abans del mes d’agost.

Presentar demandes abans del cessament sense conèixer la sentència del TJUE ens pot dur a una situació sense marxa enrere ja que, fins ara, les sentències actuals del TJUE no són clares i les del Tribunal Suprem presenten contrarietats. Per tant, no tenim garanties que prosperen reclamacions o demandes en el moment present.

Per tant, insistim en recomanar que esperem al pronunciament del TJUE sobre el cas de la fixació del personal interí per si suposa una modificació o un avanç sobre l’estat de la qüestió, per tal d’iniciar, responsablement, les accions que foren més favorables per a la consecució de l’objectiu de la consolidació i l’estabilitat del personal interí i laboral temporal, que sempre ha mantingut Intersindical Valenciana.

El Sindicat anirà informant a mesura que avancen els esdeveniments i no dubtarà a l’hora de posar en marxa la via judicial per la consolidació de tot el personal interí i laboral temporal en el moment en què contraste que hi ha garanties per dur a terme una acció jurídica amb un mínim d’èxit.