DOGV: PUBLICADO EL CALENDARIO LABORAL 2018

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

DECRET 109/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2018. [2017/7217]

30615