Formación 2012

CONVOCATORIA PLAN DE FORMACIÓN 2012

Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2012. [2012/3562] (pdf 6.799KB)