SITUACIÓN ACTUAL DE LAS BOLSAS DE TRABAJO A FECHA 17 DE ENERO

Publicitat de les Borses de Treball dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'administració de justícia en la Comunitat Valenciana.

Llistats a data 17 de gener de 2019.