ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN BOLSAS DE TRABAJO A 21 OCTUBRE 2019

PUBLICAT EN LA WEB DE LA CONSELLERIA DE JUSTÌCIA:

Publicitat de les Borses de Treball dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'administració de justícia en la Comunitat Valenciana.

Llistats a data  21 d'Octubre de 2019.