Intersindical Valenciana inicia la campanya “Posem en marxa els serveis públics”

                                      El Sindicat anima al nou govern de la Generalitat Valenciana i de les administracions locals a prendre la iniciativa, apostar decididament pers serveis públics i a transformar la realitat per dotar-los dels pressupostos i de la plantilla suficient per garantir els drets a les valencianes i valencians.

Intersindical Valenciana ha iniciat una campanya sota el lema “posem em marxa els serveis públics” per posar-los en valor davant de la societat valenciana i de les administracions públiques. Per al sindicat, és el moment de actuar per solucionar la desastrosa herència rebuda per l’anterior govern valencià.

El Sindicat anima al nou govern de la Generalitat Valenciana i de les administracions locals a prendre la iniciativa, apostar decididament pers serveis públics i a transformar la realitat per dotar-los dels pressupostos i de la plantilla suficient per garantir els drets a les valencianes i valencians.

Intersindical Valenciana considera que el govern valencià no pot limitar-se a gestionar l’administració sense intentar transformar la realitat ja que això seria decebre a les persones que confiaren en el canvi de govern a la Generalitat. Sent conscient de les dificultats polítiques i pressupostàries per a l’acció de govern, el Sindicat aferma la seua voluntat transformadora i ofereix la seua col·laboració lleial perquè el canvi desitjat siga possible.

El Sindicat considera imprescindible posar en marxa tot un paquet de mesures de caràcter laboral per millorar les condicions laborals del personal que hi treballa i la prestació dels serveis a la ciutadania. Aquestes propostes es concreten en:

1. Negociació en la Mesa General d’un Acord de Legislatura per a dibuixar les grans línies mestres de la reforma de la funció pública valenciana que incloga, almenys, el següents assumptes: Consolidació del treball del personal interí garantint el seu accés a la funció pública a través d’un accés diferenciat; Adscripció a les conselleries de Justícia i Administració Pública i Educació dels serveis de prevenció de riscos laborals; Funcionarització del personal laboral i Recuperació per a 2017 dels drets laborals i retributius perduts des de l’inici de les retallades: augment retributiu anual per damunt de l’acordat pel govern espanyol; recuperació del 100% de les retribucions en situació d’Incapacitat Transitòria i recuperació dels diners perduts per l’aplicació dels diversos ajustos salarials que s’han produït als darrers anys
2. Aposta decidida per la igualtat entre homes i dones. Aprovació dels plans d’igualtat en la Generalitat Valenciana.
3. Manteniment de les plantilles de personal públic, per assegurar la prestació dels serveis públics, tot i que no s’oposa a negociar la seua reorganització sempre que es mantinguen els drets de treballadores i treballadors.
4. Reversió dels concerts sanitaris, que ha de suposar un augment de les plantilles públiques de la Conselleria de Sanitat.
5. Recuperació urgent del servei de ràdio i televisió públiques, amb una empresa pública equiparable a les autonomies amb llengua pròpia. Negociació laboral immediata per a reincorporar els treballadors de RTVV d’acord al nou model sostenible.
6. Reversió de la gestió de les contingències professionals del personal empleat públic per Mútues.
7. Compromís d’aprovar Ofertes públiques d’ocupació en tots els sectors i en tots els anys de legislatura, amb un nombre de places el més ample possible. Instar el Govern de l’Estat a eliminar la taxa de reposició d’efectius.
8. Cal auditar la gestió de la Generalitat i de les empreses públiques. Delimitació del deute legítim i il·legítim.
9. Sector públic de la Generalitat: cal un pacte global per mantenir els serveis públics, incloent les plantilles per a prestar-los. Negociació de la nova llei del Sector Públic.
10. Modificació de la llei de la Funció Pública Valenciana, per assegurar major professionalitat i allunyar el clientelisme del personal al servei de la Generalitat.

Finalment, el Sindicat fa una crida a la Generalitat Valenciana a obrir un veritable procés de diàleg i negociació sobre el futur dels serveis i empreses públiques i sobre les condicions laborals, socials i econòmiques del personal que hi treballa.