RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA, PER LA QUE S'ACORDA ELS DIES ADDICIONALS DE PERMÍS A GAUDIR DURANT L'ANY 2018

  • Imprimir

L'apartat 3 de la Instrucció de 12 de maig de 2016, de la Direcció General de Justicia, per la qual s'estableix el règim de vacances, permisos i llicències per als cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa, auxili judicial i metges forenses al servei de l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana, s'establix que “per resolució de laDirecció General de Justícia, s’incorporarà en cada any natural i com a màxim dos dies de permísquan alguna o algunes festivitats laborals d’àmbit nacional o autonòmic de carácter retribuït, norecuperable i no substituïble per la comunitat autònoma, coincidisquen amb dissabte en l’anymencionat”.

Que el citat personal podrà gaudir durant l'any 2018, d'1 dia addicional de permís als 6 ja previstos, per coincidir en dissabte el dia 8 de desembre, festa laboral d'àmbit nacional no recuperable i no substituïble per la Comunitat Valenciana.

Accedeix a la Resolució.