Formació


IVAP Aula Virtual Valencià UNED EOI SAPS Junta qualificadora ADEIT UV UPV Acadèmies Cursos baremables Ofimàtica Melchor Botella Test online APP Altres

PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE VALENCIÀ 2019-2020

dimecres 14 octubre 2020 09:07 h

Segons resolució de 5 d´octubre de 2020 (DOGV de 8/1/20020) es convoquen
cursos presencials o telepresencials de formació lingüística tècnica per a
empleades i empleats de l´Administració de la Generalitat.

Abans d´iniciar el procés de matrícula als esmentats cursos, cal fer la
preinscripció.

Les persones interesades heu de TRAMETRE un correu electrónic a
monerri_mpi@gva.es, abans del día 20/10/2020,
en què indicareu les següents

COGNOMS I NOM, JUTJAT o SERVEI I POBLACIÓ, CORREU ELECTRÒNIC, TELÈFON

EL NIVELL al qual voleu escriture (B1, B2,C1,C2)

L´HORARI de preferncia:

- de 8h a 9:30h (2 dies/setmana)
- de 13:30h a 15h (2 dies/setmana)
- de 15h a 17:30h (1 dia/setmana)
- de 16h a 18:30h (1 dia/setmana)


OFICINA DE PROMOCIÓ DE L´ÚS DEL VALENCIÀ
Deneganat del Jutjats de València
Ciutat de la Justícia
Tel. 96 192 70 34 - Fax 96 192 70 54
monerri_mpi@gva.es

 

PDF