Interins


Borses País Valencià Borsa Altres Territoris

AUXILI JUDICIAL: NOTA INFORMATIVA- BORSA CATALUNYA

dilluns 16 agost 2021 13:27 h

Nota informativa per a opositors al cos d’auxili judicial (convocatòria Ordre JUS/60/2020) que han presentat la sol·licitud d’incorporació a la borsa de personal interí.
El dia 26 de juliol va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per accedir a la llista de
persones opositores en el cos d’auxili judicial de la borsa de personal interí a Catalunya
.
Les persones que hagin presentat la sol·licitud poden consultar en quin estat està la seva
sol·licitud i/o esmenar la documentació requerida a través de l’Àrea privada de gencat,
introduint el número id de la sol·licitud (consta a l’acusament de rebuda) i el NIF.
Un cop gestionades totes les sol·licituds i incorporades les persones a la borsa ja es podrà
consultar la situació a la llista des de l’apartat Consulta de la borsa d’interins 2017 d’aquest
mateix web. Es publicarà una nota per informar de quan estarà disponible aquesta consulta.


Formularis:

Com signar electrònicament un formulari.

Declaració responsable

Sol·licitud per accedir a la llista de funcionament de la borsa de personal interí

Podeu presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat, juntament amb la documentació escanejada corresponent, a documentaciointerinsaj.justicia@gencat.cat

Declaració responsable

Declaració d’antecedents penals
Declaració de coneixements informàtics i mecanogràfics
Sol·licitud de suspensió